Aanpak Zuidwest kan van start

De aanpak van de Haagse wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust kan van start. Nadat de afgelopen tijd met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeente en rijksoverheid plannen zijn gemaakt, kan de uitvoering beginnen. In 2040 moet het perspectief van onze kinderen en jongeren in deze wijken fiks verbeterd zijn.

Met het oprichten van een aparte organisatie voor de aanpak van Zuidwest kunnen nu de handen uit de mouwen. Dinsdag besloot het stadsbestuur tot het inrichten van een programmaorganisatie onder leiding van een spoedig aan te stellen Directeur Aanpak Zuidwest. De organisatie staat ten dienste van de Alliantieraad die vorig jaar is opgericht en heeft de burgemeester als onafhankelijke voorzitter. Verder bestaat deze raad uit een vertegenwoordiging van bewoners en uit verschillende verbinders op het terrein van onderwijs, economie, sociale samenhang, gezondheid, wonen & leefomgeving en veiligheid. 

Wethouder Balster is tevreden met deze stap: “Bewoners snakken naar actie. Dat is begrijpelijk met alle uitdagingen die er zijn. Of het nu gaat om de kwaliteit van de huizen of de kansen voor kinderen in het onderwijs. Op veel plekken is de veiligheid nu niet op orde en de gezondheid van bewoners moet veel beter. Daarbij hebben we iedereen nodig: van bedrijfsleven, tot maatschappelijke organisaties, van schoolbesturen tot huisartsen. Samen gaan we aan de slag om hoop en perspectief terug te brengen. Zoals we samen plannen maakten, willen we nu ook samen de uitvoering ter hand nemen.”

Verbond van Zuidwest
In juli 2021 sloten alle betrokken partijen het Verbond van Zuidwest. Daarbij spraken tientallen partijen die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van Zuidwest af de komende twintig jaar samen te werken om Zuidwest er weer bovenop te krijgen. De afgelopen maanden hebben alle betrokkenen de plannen uitgewerkt en heeft de gemeenteraad zich er over gebogen. Die ontstane samenwerking moet zich nu gaan uitbetalen. Balster: “het wordt keihard werken. We hebben iedereen nodig, het is zaak dit met vereende krachten te doen, constructief kritisch naar elkaar, maar met het zelfde doel. Zo moet nog veel meer energie, geld en slagkracht vrijkomen om te doen wat nodig is: hoop en perspectief terugbrengen in Zuidwest.”

Meer informatie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/745282