Vijf actieve bewoners in het zonnetje gezet

In Den Haag Zuidwest zijn er talloze bewoners en vrijwilligers die zich inzetten voor de ander en voor de buurt. Vandaag zijn vijf bewoners in het zonnetje gezet die samen de drijvende kracht zijn achter het project JOP, een jongerenontmoetingsplek in het Pagepark (Vrederust), om overlast in de wijk te minimaliseren. Als blijk van waardering kregen zij een speciaal Zuidwest-speldje uitgereikt.

Om overlast tegen te gaan is een jongerenontmoetingsplek (JOP)) in het Pagepark aan de Pachtersdreef gecreëerd met digitale voorzieningen zoals oplaadpunten voor mobiele telefoons. Eind maart is deze in gebruik genomen. Martijn Balster: ‘De community die is ontstaan rondom het Pagepark en het JOP is een schoolvoorbeeld. Jong en oud speelt door elkaar heen, er hangt een gemoedelijk sfeer, voor veel kinderen is dit een tweede thuis. Dankzij de tijd en energie die erin wordt gestoken. Hoewel er veel mensen actief zijn, zijn er een paar hoofdrolspelers. Hun inzet belonen we vandaag met een Zuidwest-speldje.’

 

Vijf bijzondere bewoners krijgen Zuidwest-speld

De moeders Hava Tas en Zeynep Özdemir zetten zich al op vele manieren in binnen de wijk (Escampse Vrouwen & De moestuinen) maar zijn ook erg belangrijk in het bewaken van de dynamiek en het onderhoud rondom het JOP. Door hun inzet en energie is er een community gevormd rondom het JOP, waar zij samen met Achraf en de streetsportcoaches de drijvende krachten achter zijn. Achraf Hyati is jongerenwerker voor MOOI in Vrederust. Als geen ander houdt hij nauwlettend in de gaten wat er met het JOP gebeurt en komt meteen in actie als er schade of problemen zijn. De twee streetsportcoaches Sylvana den Boer en Mounaim Ajiou organiseren niet alleen originele activiteiten voor de jongeren, maar letten ook op het welzijn en gedrag van de kinderen. Door de band die zij hebben met de kinderen kunnen zij hen ook makkelijk aanspreken op gedrag.

Zuidwest-speld

De gemeente Den Haag gaat aan meer bewoners, vrijwilligers en andere mensen die zich inzetten voor de buurt een Zuidwest-speldje uitreiken. Iedereen kan een Zuidwester voordragen. Vertel de reden en mail naar zuidwest@denhaag.nl