We gaan voor betere Dreven Gaarde en Zichten!

Uitgangspunten voor vernieuwing van Dreven, Gaarde en Zichten goedgekeurd

Gemeente Den Haag, Staedion en haar partner Heijmans werken samen om de 3 buurten Dreven Gaarde en ZIchten in Bouwlust/Vrederust te verbeteren. Het college van B&W heeft de uitgangspunten voor de vernieuwing van de 3 buurten goedgekeurd. Het gaat om een totaalaanpak voor de drie buurten waarbij een nieuw perspectief voor huidige bewoners en ondernemers centraal staat.

De Dreven Gaarde en Zichten moeten weer echte Haagse wijken worden waar mensen trots op zijn en graag willen wonen. Een wijk die leefbaar en groen is met goede woningen en kansen voor iedereen. De ontwikkeling is onderdeel van een groter plan voor Den Haag Zuidwest.

In totaal worden ongeveer 2000 woningen vervangen en worden er 3.500 extra woningen gebouwd. Door de buurten opnieuw in de te delen en bijvoorbeeld parkeerplaatsen onder nieuwe gebouwen te maken blijven de wijken ook met de extra woningen groen. De extra woningen en daarmee meer bewoners in de wijk, zorgen voor meer draagvlak voor de bestaande voorzieningen. Ook biedt het mogelijkheden voor toevoegen van extra voorzieningen op het gebied van zorg, dienstverlening, bedrijfsruimtes, leerwerkplekken, horeca, cultuur, buurtcentra, spelen en bewegen.

Bij de plannen wordt rekening gehouden met klimaatverandering, hittestress en waterberging. Alle woningen worden gasloos en goed geïsoleerd. Hiermee wordt er met deze ontwikkeling een grote bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van de gemeente en Staedion. De planning is om in het jaar 2023 van start te gaan. Het zal tot ongeveer 2040 duren voordat het klaar is.

Terugkeergarantie voor huidige bewoners
Staedion biedt alle bewoners die onder het sociaal plan de Dreven, Gaarden en Zichten vallen, de garantie dat zij terug mogen keren naar de nieuwbouw binnen de Dreven, Gaarden en Zichten. Als bewoners uit hun huis moeten, worden zij persoonlijk begeleid door de medewerkers van Staedion. Ongeveer anderhalf jaar voordat een gebied aangewezen wordt als actiegebied, gaat een woonconsulent van Staedion persoonlijk bij de bewoners op bezoek om het hele traject toe te lichten en te bespreken hoe de huidige situatie is en wat de woonwensen zijn.

Samen met en voor de wijk
Om te horen wat mensen belangrijk vinden en welke ideeën zij hebben voor hun buurt, zijn er afgelopen jaren diverse bijeenkomsten en gesprekken geweest. Vele bewoners hebben hun mening en ideeen voor verbeteringen van de 3 buurten gegeven. Deze reacties en aanbevelingen zijn waar mogelijk verwerkt in de uitwerkingen van de plannen. Ook de komende jaren is de aanpak er op gericht om samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de wijken verder vorm te geven. Onder meer met placemaking in Ruimzicht, door initiatieven zoals Groene Matties (stadslandbouw aan de Dreven) en andere sociale projecten die de bewoners perspectief geven.

Informatiebijeenkomsten en wekelijke inloopspreekuren
De gemeente houdt 3 informatiebijeenkomsten om bewoners en betrokkenen meer ter vertellen over de Nota’s van Uitgangspunten. Zij kunnen dan ook vragen stellen. Alle bewoners uit de drie buurten hebben hierover een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Ook zijn er in de wijkkantoren wekelijks spreekuren waar mensen meer over de plannen kunnen horen en vragen kunnen stellen. Voor meer informatie over de plannen en de bijeenkomsten kunt u lezen op www.eenbeterebuurt.nl