Alles uit de kast voor betere toekomst jeugd

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, het Rijk, de gemeente en andere partners, verenigd in de Alliantieraad Zuidwest, hebben een brede aanpak met maatregelen opgesteld om de problemen in Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk) het hoofd te bieden en dit deel van de stad er weer helemaal bovenop te krijgen. Voor 2040 is het doel dat de bewoners van Zuidwest dezelfde kansen hebben als bewoners in andere delen van de stad. Speerpunten zijn het bieden van perspectief aan de jeugd en een top tien met de meest urgente maatregelen.

Martijn Balster (wethouder Wonen Wijken en Welzijn) is hoopvol, maar constateert dat we een lange weg te gaan hebben: “We krijgen Zuidwest er alleen bovenop als we met elkaar samenwerken. Dat zie je terug in deze brede aanpak. Er ligt een krachtige aanpak, maatregelen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Ik ben trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt en al die bewoners en partijen die zich er al aan hebben verbonden. Met deze aanpak hebben we een goed startpunt om de komende 20 jaar samen de schouders onder Zuidwest te zetten. En nu komt het echt op actie aan!”

Allianties op de grote opgaven

De problemen in Den Haag Zuidwest zijn complex en hangen vaak met elkaar samen. Daarom zijn eerder dit jaar rondom de belangrijkste maatschappelijke opgaven, zoals onderwijs, werk en zorg, zes allianties gevormd van maatschappelijke partners en de gemeente. De allianties werken gezamenlijk, en in verbinding met elkaar, om Zuidwest de komende 20 jaar sterker, veiliger en gezonder te maken. Zij betrekken bewoners en ondernemers bij het maken van hun plannen én bij de uitvoering en zijn ook nauw betrokken bij de aanpak die er nu ligt.

Top 10 meest impactvolle maatregelen

Deze Alliantieraad heeft een top tien samengesteld van de meest impactvolle maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra onderwijs, verbetering van de woningen en het ontwikkelen van het bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek (ZKD) als onderdeel van een campus waar bedrijven, leerwerkplekken en onderwijsinstellingen samenkomen.

Charlie Ortega (voorzitter van de Alliantie Sociale samenhang en Participatie): “Zuidwest heeft meer ontmoetingsplekken nodig, dit is heel belangrijk voor de sociale samenhang in de wijk. Dit kwam vaak naar voren in de gesprekken met de buurt, daarom is het ook geland in de Top 10. We blijven de bewoners meenemen in nieuwe ontwikkelingen zodat zij zich weer gehoord voelen en het vertrouwen terugkrijgen”.

Harry Wientjens (Alliantie Werk en Economie) pleit voor betere aansluiting van vaardigheden en banen voor de bewoners van Zuidwest: “ Er zijn voldoende kansrijke economische sectoren in Zuidwest, zoals de bouw, de zorg of de maakindustrie. Het realiseren van een ware campus in Zuidwest zorgt straks voor een goede verbinding tussen werkzoekenden en werkgevers.”

Perspectief voor de jeugd

Het bieden van een toekomst voor de kinderen en jongeren van Zuidwest staat in de gehele aanpak voorop. Martijn Balster: “Dit zijn de toekomstige bewoners van de wijk, voor hen moet Zuidwest een plek zijn waar zij zichzelf later zien wonen, werken en recreëren. Een hoopvolle toekomst, dat begint bij onze kinderen”.

Opmaat naar definitieve aanpak

De brede aanpak is een vervolg op ‘het Verbond van Zuidwest’, dat op 8 juli jl. werd ondertekend door honderd partners in Zuidwest. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente spraken daarmee uit om elkaar vast te blijven houden tot het met de huidige en toekomstige bewoners van Zuidwest veel beter gaat.
De komende tijd gaan partners, college en gemeenteraad met elkaar in gesprek om de aanpak te verrijken en aan te vullen. Dit om toe te werken naar een definitieve aanpak die in maart 2022 klaar is voor het nieuwe kabinet en de nieuwe gemeenteraad.


Meer informatie: