Chris Schaapman wordt directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest

Op 1 januari start Chris Schaapman als directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Met de invulling van deze nieuwe functie gaan de plannen voor het verbeteren van Zuidwest een nieuwe fase in.

Als directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest gaat Chris Schaapman in opdracht van de Alliantieraad Zuidwest sturen op de doelen van de Brede Aanpak Zuidwest. Een belangrijke taak hierbij is het samenbrengen en in beweging brengen van mensen en partijen, en het aanjagen van de samenwerking tussen alle betrokkenen in Zuidwest zodat ze gezamenlijk werken om van Zuidwest weer een goede plek te maken om te leven en de bewoners perspectief te bieden.

In deze video stelt Chris Schaapman zich voor.

Burgemeester Jan van Zanen is blij met de benoeming:

“Chris staat tussen de mensen en weet partijen mee te krijgen. Hij kent de stad en de wijk, heeft ervaring met de grootstedelijke problemen en weet bovendien hoe de gemeente werkt. Ik hoop dat hij ervoor kan zorgen dat alle partners en betrokkenen in Zuidwest samen slagvaardig en doelgericht, maar ook zeker met plezier flinke stappen zullen zetten voor de huidige en toekomstige bewoners van Zuidwest.”

Realiseren van verbeteringen een stap dichterbij

Met de Regiodeal en de Brede Aanpak wordt al hard gewerkt aan Zuidwest en dat gaat de komende jaren door. Woningen worden gerenoveerd en er komen 10.000 nieuwe woningen bij. Deze enorme stadsvernieuwing gaat hand in hand met verbeteringen op het gebied van onderwijs, veiligheid, gezondheid, participatie, werk, en economie. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘campus Zuidwest’, een leer- en innovatienetwerk waarmee onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten en banen worden gecreëerd voor alle opleidingsniveaus. Als directeur Nationaal Programma speelt Chris Schaapman een grote rol bij het realiseren van dit soort maatregelen uit de Brede Aanpak Zuidwest.

Chris Schaapman kijkt ernaar uit te starten:

“De opgaven in Zuidwest zijn groot. Gelukkig willen veel bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid daar samen wat aan doen. Al die partijen verbinden en samen met al die mensen zorgen voor goede resultaten, daar zit mijn kracht en energie. En dat zal soms best ingewikkeld zijn of tijd kosten, maar ik geef niet snel op! Ik ben pas tevreden als de bewoners van Zuidwest het verschil ervaren.”

Naast directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest is Chris Schaapman zelfstandig ondernemer in het kerkelijk vastgoed. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de publieke sector, in diverse functies. Ook is hij directeur-bestuurder van een woningcorporatie in Haarlem geweest. Chris Schaapman woont al 29 jaar in Den Haag.

Brede Aanpak Zuidwest

Om ervoor te zorgen dat de bewoners van Zuidwest in 2040 dezelfde kansen hebben als bewoners van andere delen van Den Haag, heeft een brede groep van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de overheid en andere partners, verenigd in de Alliantieraad Zuidwest, de Brede Aanpak Zuidwest opgesteld. Speerpunten zijn het bieden van perspectief aan de jeugd. Ook bevat de aanpak een top tien met de meest urgente maatregelen. Lees er hier meer over: Brede aanpak voor Den Haag Zuidwest gepresenteerd – Den Haag Zuidwest