Deelnemers wijkbedrijf Allekanten kijken positiever naar de toekomst

Uit een evaluatie van de pilot Instapeconomie in Den Haag Zuidwest blijkt dat maatschappelijke participatie van mensen in de bijstand heel belangrijk is. De meeste deelnemers die nu via wijkbedrijf Allekanten laagdrempelige werkzaamheden in de wijk doen geven aan dat ze sindsdien een positievere kijk op de toekomst hebben.

Pilot Instapeconomie
De pilot Instapeconomie is onderdeel van het programma Werkoffensief +500 van de gemeente Den Haag en de Regiodeal Den Haag Zuidwest. Uit gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met de 18.000 bijstandsgerechtigden blijkt dat voor een deel van hen de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (nagenoeg) onoverbrugbaar is. Het huidige aanbod van voorzieningen biedt vaak geen perspectief. De pilot richt zich op deze groep mensen. Deelnemers gaan er financieel op vooruit, want ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding boven op hun uitkering. De gemeente experimenteert daarmee binnen de grenzen van de Participatiewet.

Werkzaamheden met maatschappelijk waarde

De pilot wordt uitgevoerd bij Stichting Werk van Waarde, onderdeel van het wijkbedrijf Allekanten. De 35 deelnemers doen laagdrempelige werkzaamheden met maatschappelijke waarde voor de wijk. Het gaat om werkzaamheden die nu niet worden uitgevoerd, omdat die niet rendabel zijn om vanuit regulier werk op te pakken. Zo maken ze onder andere verse soep en brengen deze langs bij kwetsbare en/of eenzame wijkbewoners. Of ze zetten zich in om de wijk schoon en veilig te houden. Naast het uitvoeren van taken in de wijk, werken de deelnemers ook aan hun eigen ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak.

 

Kijk voor het hele bericht opĀ denhaag.nl