Regiodeal Zuidwest: Resultaten en opbrengsten

In 2023 eindigt de eerste Regiodeal Den Haag Zuidwest. In de vandaag verschenen eindrapportage staat wat deze financiële impuls de afgelopen 4 jaar heeft opgeleverd voor Zuidwest. Er zijn belangrijke eerste stappen gezet voor het herstel van dit gebied. Zo is er meer ontmoeting en contact tussen bewoners. Ook was de Regiodeal een vliegwiel voor het Nationaal Programma Zuidwest, een krachtige langdurige aanpak om Zuidwest de komende 20 jaar te verbeteren.

Wethouder Martijn Balster, Zuidwest: “De Regiodealprojecten hebben het verschil gemaakt voor het herstel van Zuidwest en haar bewoners. Ik zie en hoor elke dag dat het vertrouwen op een betere toekomst voor Zuidwest groeiende is.”

Bekijk de rapportage.

voorkant eindrapportage Regiodeal

In onderstaande video wordt kort uitgelegd wat de Regiodeal heeft opgeleverd voor Zuidwest.

Bewoners van Zuidwest hebben meer dan inwoners van andere wijken in Den Haag te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen, criminaliteit, schooluitval en eenzaamheid. In 2019 besloot het Rijk een financiële impuls van €7,5 miljoen aan dit kwetsbare gebied te geven. De gemeente en partners brachten het bedrag samen op €20 miljoen. Met dit geld zijn er de afgelopen 4 jaar in totaal 40 projecten met sociaaleconomische impact opgezet.

Hoge ambities
De ambities bij de start van de Regiodeal waren hoog: de sociale cohesie moest omhoog, het veiligheidsgevoel beter en honderden mensen zouden begeleid worden naar (vrijwilligers)werk. Verder was het doel om problematische schulden te verminderen en meer bedrijfsruimte te realiseren voor ondernemers. De doelen zijn grotendeels gehaald. Zo werden meer dan 2000 bewoners actief als vrijwilliger en werd er 6500m2 extra kleinschalige bedrijfsruimte gerealiseerd. Wel bleek de afstand tot de arbeidsmarkt in Zuidwest veel groter dan verwacht en waren sommige doelen, zoals het verbeteren van het veiligheidsgevoel, lastig te meten.

Buggy- en rollatorafstand
Met name ontmoeting en contact bleken van groot belang voor het herstel van Zuidwest. Er bloeiden 8 succesvolle ontmoetingsplekken op, waaronder de Participatiekeuken en verschillende buurtkamers, zoals Bij Betje. Plekken waar bewoners onder andere samen koken, sporten en taallessen kunnen volgen. De projecten die zich letterlijk dicht bij de bewoners bevinden, op ‘buggy- en rollatorafstand’, maakten de meeste impact.

Partnerraad Zuidwest
Bij de Regiodealprojecten was de samenwerking met bewoners en partners in de wijk essentieel. Vanaf de start van de Regiodeal hebben bewoners meegedacht en meegedaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Partnerraad Zuidwest. Deze raad bestaat uit bewoners en professionals uit de wijken en adviseert het Haagse college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de plannen voor Zuidwest. Zo wordt de stem van bewoners permanent gehoord en is deze medebepalend bij belangrijke besluiten over Zuidwest. Hiermee is de Partnerraad een schoolvoorbeeld van moderne burgerparticipatie.

Bewoners aan het woord
Van een aantal voorbeeldprojecten is een video gemaakt, waarin bewoners, vrijwilligers en partners kort hun verhaal vertellen. Bekijk hier de verhalen van Stadslandbouw, de Participatiekeuken, Allekanten/Instapeconomie, de Kinderraad Moerwijk en de Partnerraad Zuidwest, de buurtkamers de Luyk en Vrederust en KIES! Sociale supermarkt.

Tweede Regiodeal
Naar verwachting wordt de tweede Regiodeal na de zomer opgestart. Hiermee wordt voortgebouwd op de lessen en resultaten van de eerste. Succesvolle projecten worden versterkt en uitgebreid en waar mogelijk omgezet in gemeentelijk beleid. Voorbeelden zijn het Preventieloket, het Haags Sportkwartier en Pop-upbibliotheek Moerwijk. Wethouder Martijn Balster (Zuidwest): “Dit is pas het begin van de weg omhoog. Nu is het zaak om door te pakken en vol te houden. Totdat bewoners van Zuidwest, met de jeugd voorop, verbetering ervaren in hun wijken en weer hoop en perspectief hebben.”