Gemeente, politie en Meld Misdaad Anoniem starten een campagne voor meer meldingen

Helaas komen sommigen jongeren dagelijks in contact met drugs, wapens en geweld. De verleiding om snel illegaal geld te verdienen is groot. Hoe kunnen we hen hiertegen beschermen? Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit zijn meldingen cruciaal. Om de meldingsbereidheid in de wijk te vergroten, starten de gemeente en politie een campagne met Meld Misdaad Anoniem.

Concrete informatie over daders
Om daders op te sporen en criminaliteit goed aan te pakken zijn politie en gemeente afhankelijk van de ogen en oren van bewoners. Het is dan belangrijk om concrete informatie te krijgen om daders op te sporen en een goede aanpak te ontwikkelen. Om aan getuigen een veilig vangnet te bieden en drempels te verlagen is in nauwe samenwerking met Meld Misdaad Anoniem een campagne ontwikkeld en uitgevoerd.

Meldcultuur in de wijk
Melden blijkt voor buurtbewoners, maar ook voor professionals vaak geen vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld doordat er een dominante zwijgcultuur heerst en crimineel gedrag geaccepteerd wordt. Getuigen zijn bang voor de gevolgen van melden of worden geïntimideerd en agressief benaderd. Ook kan het zijn dat mensen onbekend zijn met de meldopties. De campagne in de wijk moet ervoor zorgen dat dit soort drempels worden verlaagd.

Signalen van jeugdcriminaliteit
Om jongeren veilig de straat op te kunnen laten gaan moeten signalen van criminaliteit gemeld worden. Maar wat kan je dan melden?

 • Het ronselen van jongeren voor drugshandel
 • Plekken waar drugs wordt gedeald (kentekens)
 • Iemand met wisselende telefoons en simkaarten
 • Sterk veranderend gedrag (dure spullen, veel geld, foute vrienden)
 • Iemand verbergt illegale spullen
 • Messen tonen op straat en social media
 • Je ziet dat iemand wordt bedreigd
 • Geweld zoals steekpartijen en berovingen
 • Onderlinge ruzies tussen drillrapgroepen

Meld Misdaad Anoniem
Jaarlijks stuurt Meld Misdaad Anoniem 20.000 meldingen door naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk, dus niet van de politie. Tips en signalen worden anoniem gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

 • is onafhankelijk (geen politie)
 • vraagt niet naar je naam en contactgegevens
 • ziet geen telefoonnummers
 • ziet geen IP-adressen
 • neemt geen gesprekken op
 • Informatie die naar jou te herleiden is komt nooit in de melding te staan.
 • Anonimiteit betekent ook dat je geen terugkoppeling krijgt over de zaak