Gratis voorschool in Den Haag, dus ook in Zuidwest

Goed nieuws voor bewoners van Den Haag met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Per 1 januari 2024 hebben zij recht op gratis voorschool van 16 uur per week. Onder de regeling vallen dus ook de wijken Moerwijk, Bouwlust, Vrederust en Morgenstond.

Op de voorschoolse opvang kunnen peuters samen spelen én leren. Dat is niet alleen leuk voor het kind, maar zo krijgen ze ook een betere start op de basisschool.

haagse peuteropvang

Ouders kunnen hun kind aanmelden op alle Voorschoolse Opvanglocaties in Zuidwest. Om ouders uit Zuidwest te stimuleren om hun kind aan te melden is het aanmelden makkelijker gemaakt. Onder andere met het ‘automatisch indiceren’. Zo hoeven ouders niet meer langs het CJG om een indicatie voor gratis voorschoolse opvang te krijgen. Ook komen er na de zomervakantie peuterconsulenten om ouders te ondersteunen met de aanmelding. De peuterconsulenten zullen onder andere te vinden zijn in buurtkamers.

Op de website vraagjufmina lees je meer over de voorschoolse opvang en vind je een overzicht van alle locaties.