Kerstuitzending van RTV Discus

Op 18 december zond RTV Discus een speciale kerstuitzending uit over Zuidwest. Speciaal onder andere omdat presentator en initiatiefnemer van RTV Discus Joop Schouten na maar liefst 32 jaar afscheid nam. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet voor de wijk.
 
Te gast in deze uitzending: 

 Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie)
 Marlies Filbri (Straat Consulaat)
• Manus Twisk rekenkamer

 Ben Lachhab (Participatiekeuken)
 Heleen Weening (Duurzaam Den Haag)
 Harm Benthem (stadsdeeldirecteur Escamp)
 Mei Lan Chung (directeur Regiodeal)

Muziek:
Hans van Toor en Nadia Basurto van Popkoor Focus
 
Column:
Michel Rogier

 

De uitzending is terug te kijken via: https://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm