Kinderraad Moerwijk

Moerwijk heeft een Kinderraad die allerlei zaken oppakt die in de wijk spelen en waar kinderen mee te maken hebben. De Kinderraad bestaat uit 10 kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Sinds kort werkt deze raad ook samen met de Leerlingenraad van het Roemer Visschercollege. De Kinderraad is een succesvol onderdeel van het Regiodealproject Vreedzame Wijk.

Elke week komt de Kinderraad 1,5 uur bij elkaar in het wijkcentrum Moerwijk om allerlei wijkzaken te bespreken en op te pakken. Zo organiseerde de Kinderraad tijdens de vakantie activiteiten die de kinderen misten en begeleidde activiteiten voor kleuters die thuis geen Nederlands horen. Verder doet de raad onderzoek in de wijk, bijvoorbeeld naar de veiligheid van speeltuinen of ‘probleemstraten’.

De Kinderraad bedenkt ook goede-doelenacties, zoals een dagje uit voor gezinnen van de Voedselbank in de herfstvakantie. Een bezoek aan Blijdorp Rotterdam leek de Kinderraad leerzaam en leuk voor alle leeftijden, maar ook vrij duur voor gezinnen van de Voedselbank. De Kinderraad heeft uitgezocht wat het vervoer, toegang, iets lekkers en de lunch zouden kosten. Vervolgens heeft de raad, in overleg met de Voedselbank, het uitje mede-georganiseerd. Resultaat: 43 personen zijn naar Blijdorp gegaan en hebben een fantastische dag gehad.

Samen met Leerlingenraad Roemer Visschercollege

Sinds kort werken de Kinderraad Moerwijk en de Leerlingenraad van het Roemer Visschercollege (12-16 jarigen) samen in de Vreedzame Wijk Kinderraad. Gedurende het schooljaar komen deze jongere en oudere kinderen 6 keer bij elkaar om gezamenlijk te kijken hoe ze aan het thema ‘meer aandacht voor de alleenstaande ouders’ invulling kunnen geven. Dit thema hebben ze gekozen omdat ze zien dat deze ouders het vaak moeilijker hebben dan andere ouders en daarmee hun kinderen ook.

Vreedzame Wijk

De Kinderraad is een succesvol onderdeel van het Regiodealproject Vreedzame Wijk. Hierbij leren kinderen op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap. Al deze kennis kunnen ze later in het grote mensenleven goed gebruiken. Zij zijn de jonge sleutelfiguren die nu en later het verschil gaan maken in hun omgeving, hun stad!

Meer informatie staat op  Vreedzaamdenhaag.