Lees het jaarplan van het Mobiele Gezondheidsteam Moerwijk

In Moerwijk is het Mobiele Gezondheidsteam actief namens GGD Haaglanden. Het doel: gezondheidsverschillen in Den Haag verkleinen. In 2022 is hard samengewerkt aan mooie initiatieven, zo blijkt uit het nieuwe jaarplan. De acties, samenwerkingen en resultaten zijn daarin vastgelegd.
Jaarverslag: Mobiel Gezondheidsteam Moerwijk

Hoe werkt het Mobiele Gezondheidsteam?

Het gezondheidsteam Moerwijk werkt ‘Community Up’, dat betekent dat ze behoeftegericht samenwerken met bewoners en professionals uit de wijk om gezondheidsverschillen te verkleinen. Bewoners en wijkprofessionals bepalen de prioriteiten. Vanuit daar starten kleinschalige experimenten en gezamenlijk gaan ze in gesprek om knellende regelgeving of beleidskeuzes te veranderen.

Wat is er allemaal bereikt in 2022?

  • Het netwerk van partijen is verbreed.
  • Er zijn samenwerkingen met de wijk vormgegeven.
  • De gezondheidsprioriteiten die ontstaan zijn vanuit een viertal werkgroepen van Moerwijk, zijn gezamenlijk vastgelegd.

Het jaarplan is geschreven samen met Renate Stüger (buurtkamer de Luyk), Jamila Choukoud (coördinators van de Moerwijk Moeders) en Karim el Boujjoufi (jongerenwerker bij Meion). Lees het jaarplan op de website van GGD Haaglanden (Gezond en Gelukkig Den Haag).

Waar kun je het Mobiele Gezondheidsteam vinden?

Het team sluit wekelijks aan op bekende plekken in de wijk, zoals de buurtkamers, het wijkcentrum, de speeltuinen, de kinderwinkel en de Jongerenhub. Vaak op de dinsdagochtend, maar ook tijdens evenementen in de avond of in het weekend.

Meer informatie over het Mobiele Gezondheidsteam