Manifest Zuidwest aangeboden aan burgemeester en raad

Op donderdag 19 mei heeft het Actiecomité Zuidwest op z’n best het Manifest Zuidwest aan de burgemeester en alle raadsdelen aangeboden in stadhuis. Het actiecomité bestond uit bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Zuidwest. Hiermee wilden zij ervoor zorgen dat Zuidwest niet wordt vergeten in het nieuwe collegeakkoord. Want juist nu er gewerkt wordt aan een nieuwe college, wordt Zuidwest niet besproken. In het lijstje ‘grote uitdagingen in en voor de stad’ – dat de verkenners Bredenoord en Sneller in hun rapportage hebben genoemd – wordt Zuidwest Den Haag niet eens genoemd. Zuidwest verdient beter, vindt het actiecomité.

Het actiecomité verwijst naar het Verbond van Zuidwest, dat op 8 juli 2021 is ondertekend door onder andere meer dan honderd bewonersorganisaties, scholen, woningbouwverenigingen, kerken, moskeeën én de gemeente. Hiermee hebben alle partijen zich gecommitteerd aan het gezamenlijk verbeteren van Zuidwest de komende 20 jaar. Inmiddels is de Brede Aanpak Den Haag Zuidwest er, een mooi programma met een top 10 van prioriteiten. De bewoners vinden het tijd om aan de slag te gaan en willen daar een rol in spelen.

Daarom wil het actiecomité dat de samenwerking wordt verbeterd en er samen wordt gestart met concrete acties. Ook doet het actiecomité de volgende aanbevelingen voor het nieuwe coalitieakkoord:

  • 1 projectorganisatie. Ambtenaren werken vanuit het stadsdeel samen met de bewoners en organisaties.
  • 1 budget. Geld komt voor een langere tijd beschikbaar in één fonds voor Zuidwest.
  • 1 raadscommissie Zuidwest. Er komt 1 raadscommissie voor Zuidwest met vergaderingen in Zuidwest.
  • 1 budget participatie/ondersteuning bewonersinitiatieven. Er wordt geld gereserveerd voor bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven.

Het stadsbestuur heeft afgelopen dinsdag besloten om een programmaorganisatie op te richten onder leiding van een aan te stellen directeur Aanpak Zuidwest. De eerste stap richting de projectorganisatie is dus al gezet.

Foto’s: Martijn Beekman