Ontwerpen van de eerste nieuwe wooncomplexen in de Zichten aan bewoners getoond

De bewoners van de Zichten hebben tijdens een informatieavond op 19 mei als eerste de ontwerpen kunnen bekijken van de nieuwe wooncomplexen Ruimzicht en Steenzicht. Dit zijn de eerste grote bouwprojecten van de totale gebiedsontwikkeling van Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. De toekomstige bewoners wonen straks in moderne, energiezuinige woningen met een eigen buitenruimte en een gezamenlijke tuin. Daarmee zetten ze een flinke stap vooruit in woonkwaliteit.

Steenzicht en Ruimzicht

Het project Steenzicht is een nieuwbouwplan dat bestaat uit twee woonblokken met in totaal 220 woningen, waarvan 117 sociale huur- en 103 middenhuur met een inpandige stallingsgarage en een gezamenlijke binnentuin en daktuin. De woonblokken zijn ontworpen door twee verschillende architectenbureaus en de start bouw staat gepland voor medio 2023.

Het project Ruimzicht is een transformatie en uitbreiding van het huidige complex. Dit houdt in dat er gesloopt wordt tot op het casco van de bestaande portiekflats (66 eenheden) en 18 bedrijfsruimtes op de begane grond. Het plan resulteert in een nieuw woonconcept met 81 sociale huurwoningen voor kleine huishoudens en een gloednieuwe plint voor bedrijven met het thema maken, ontmoeten en bewegen. Ook het binnenterrein tussen de 2 woonblokken wordt opnieuw ingericht en ingezet voor de bewoners en omwonenden Naar verwachting wordt begin 2023 gestart met de bouw. De huidige bewoners van de twee complexen zijn momenteel druk met verhuizen. De meeste bewoners hebben inmiddels een andere woning gevonden.

Iedereen die wil kan terugkeren

De gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden, Zichten is bijzonder omdat het er meer sociale woningen terugkomen dan er nu staan. Aan de bewoners is de belofte gedaan dat zij allemaal kunnen terugkeren en doorverhuizen naar een nieuwe sociale huur- of vrije sectorwoning in een van de drie buurten. Op die manier blijven de sociale structuren zo veel mogelijk in de wijk behouden, iets wat voor veel bewoners belangrijk is. Gedurende de hele vernieuwing worden de bewoners actief betrokken bij de tijdelijke en definitieve invulling van onder andere de buitenruimtes en ontmoetingsplekken. Zo is er is de mogelijkheid voor bewoners en bedrijfjes in de wijk om tijdens de periode van sloop en nieuwbouw activiteiten te organiseren met en voor de buurt. Ook worden er samen met jongeren en jongerenorganisaties plekken gecreƫerd voor de jongeren; de nieuwe generatie bewoners in deze buurt.

Veel aandacht voor groen en openbare ruimte

Bij de vernieuwing van Zuidwest speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. Het is de plek waar mensen reizen, bewegen, ontmoeten en sporten. Het is ook de plek voor natuur en groen. Bij alle veranderingen in de Dreven Gaarden en Zichten wordt er zorgvuldig omgegaan met het mooie groen dat er is. Dat betekent parken en singels niet bebouwen en de straatbomen zoveel mogelijk behouden. Maar het betekent ook het groen beter inrichten zodat mens en natuur het beter kunnen gebruiken. Voor de Zichten betekent dit bijvoorbeeld meer ruimte voor de natuur in de ecologische zones, voldoende zit- en speelplekken in de groene ruimtes tussen de nieuwe woonblokken, en betere voet- en fietspaden, bijvoorbeeld naar de naastgelegen sportvelden. Zoveel mogelijk straten worden als 30 km/u gebied ingericht, waar bij de voetganger en de fietser meer ruimte krijgen.

Fotos: Staedion