Partnerraad Zuidwest officieel benoemd

Gisteren is de Partnerraad Zuidwest formeel benoemd en geïnstalleerd door het Haagse college van burgemeester en wethouders. De Partnerraad is onafhankelijk en bestaat uit 13 betrokken bewoners en professionals met een breed netwerk in de wijken. Gevraagd en ongevraagd geven zij advies aan het stadsbestuur over grote vraagstukken in Zuidwest zoals wonen, leefomgeving, werk, veiligheid en participatie. Zo worden bewoners gehoord en telt hun inbreng mee bij belangrijke besluiten over hun buurt. De feestelijke installatie van de Partnerraad vond plaats tijdens een bijeenkomst over Zuidwest in het nieuwe schoolgebouw de Meppel van ROC Mondriaan.

Rachid el Menhali, voorzitter Partnerraad, vertelt dat er de komende 20 jaar veel gaat veranderen in Den Haag Zuidwest.

“Bij het maken en uitvoeren van de plannen is de stem en inbreng van bewoners van Zuidwest ontzettend belangrijk, het gaat natuurlijk om hen! Zij zijn de ogen en oren van de wijk, ze weten exact wat er speelt. Met de Partnerraad hebben bewoners nu een meer formele plek aan tafel.”

Tijdens de installatie werd de Partnerraad letterlijk opgebouwd.

Ook Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest, vindt betrokkenheid en inbreng van bewoners essentieel.

“Om de uitdagingen in Zuidwest aan te pakken, hebben we iedereen nodig. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, schoolbesturen en huisartsen. Maar vooral ook de bewoners. Het is ongelooflijk belangrijk dat zij meepraten over wat er in hun buurt gaat gebeuren, en dat wij als stadsbestuur naar hen luisteren. Met elkaar in gesprek gaan én blijven, daar begint het mee. En dat gaan we alleen maar meer doen. Daarom ben ik ontzettend blij met de officiële benoeming van de Partnerraad als onafhankelijke adviesraad voor Zuidwest.”

Zwaarwegend advies

De Partnerraad Zuidwest bestaat uit dertien betrokken bewoners en professionals. Samen hebben zij een breed netwerk en diverse achterban in de vier wijken van Zuidwest. Het dagelijks bestuur bestaat uit Rachid el Menhali (voorzitter), Najat Lachhab (plaatsvervangend voorzitter) en Edu van Deursen (penningmeester). Jaarlijks stelt de Partnerraad in overleg met de gemeente een tweejaarprogramma op van de adviezen die de raad gaat geven. De adviezen van de Partnerraad zijn zwaarwegend, het college kan er alleen goed beargumenteerd van afwijken.

De Partnerraad is officieel benoemd. Foto: Martijn Beekman.

Van klankbord tot Partnerraad

De Partnerraad is tijdens de uitvoering van Regiodeal Zuidwest in 2019 ontstaan. Bewoners en professionals dachten mee over de Regiodealprojecten en vormden zo een belangrijke klankbordgroep voor de gemeente. Van daaruit hebben zij zich ontwikkeld tot een breder adviesplatform voor grote vraagstukken die in Zuidwest spelen: de Partnerraad Zuidwest. Met de benoeming en installatie door het college is de Partnerraad nu een formele gesprekspartner voor het stadsbestuur en vergroot zij haar invloed op de plannen voor Zuidwest.

Brede aanpak Den Haag Zuidwest

In Zuidwest staat de brede welvaart onder druk. Daarom hebben overheid, bewoners, ondernemers, het maatschappelijk veld en andere partners samen een plan gemaakt om van Zuidwest weer een goede plek te maken om te wonen, te werken, op te groeien en te leven: de Brede Aanpak. In deze meerjarige, integrale aanpak gaan verbeteringen van woningen, leefomgeving, onderwijs, veiligheid, gezondheid, werk en participatie hand in hand. Doel is dat bewoners van Zuidwest in 2040 dezelfde kansen hebben als andere inwoners van Den Haag.

De Partnerraad met wethouder Martijn Balster. Foto: Martijn Beekman.

Lees hier een interview met Rachid el Menhali.

Lees hier meer over de Partnerraad Zuidwest.