Regiodeal stevige eerste stap richting herstel

Anno 2021 is Zuidwest niet meer het ‘vergeten’ gebied. Er is een stevige eerste stap gezet richting het herstel van de wijk, zo blijkt uit de voortgangsrapportage Regiodeal die wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Op de langere termijn zullen goedlopende projecten en lessons learned dan ook terecht komen in de Brede Aanpak Zuidwest. Doel is dat Zuidwest weer een woon-, werk- en leefomgeving wordt met evenveel kansen voor bewoners als in andere delen van de stad.

Dat is hard nodig. Inwoners van Zuidwest zijn vaker dan elders laagopgeleid, arm en werkloos. Wie in Moerwijk overlijdt, heeft gemiddeld zeven jaar korter geleefd dan andere Hagenaars. Een kind dat in Zuidwest naar school gaat, krijgt gemiddeld één schoolniveau lager geadviseerd dan kinderen in andere wijken.

Martijn Balster: “Met de Regiodeal hebben we een goede stap gezet richting een sterker, aantrekkelijker en veiliger Zuidwest. Hier gaan we mee door en dit bouwen we uit. Samen met bewoners, ondernemers en partners uit de wijk zetten we de schouders eronder. Dit commitment hebben we vastgelegd in het Verbond van Zuidwest. We werken hard aan de Brede Aanpak Zuidwest, want het is nodig om structureel te investeren in wonen, werken, onderwijs en veiligheid. Zodat bewoners in Zuidwest straks dezelfde kansen krijgen als andere Hagenaars.”

Ruim 35 projecten
Met de ruim 35 lopende projecten zijn in de afgelopen twee jaar inmiddels duizenden inwoners van Zuidwest bereikt. Zo brachten vrijwilligers via de Participatiekeuken maaltijden langs bij ouderen en mensen die niet makkelijk de deur uit kunnen. De Schermerstraat in Moerwijk werd tot ‘het liefste straatje van Den Haag’ uitgeroepen, de Mengelmoestuin is geopend met veel actieve moestuinders uit de buurt, en het Beweeglab houdt bewoners in beweging met diverse activiteiten (ook online).

Lessen
De Regiodeal levert ook waardevolle en herkenbare lessen op, zoals het belang van extra steun op organisatorisch gebied voor de kleinere projecten, omdat hier vaker gewerkt wordt met vrijwilligers met beperkte organisatorische ervaring.

Martijn Balster: “Voor het oplossen van de problemen, maar vooral ook voor het benutten van de kansen die er liggen, is het belangrijk om samen te werken met bewoners, het bedrijfsleven en partners uit de wijk. Dit is misschien nog wel de belangrijkste les van de Regiodeal-werkwijze. Alleen zo kunnen we werk en werkgelegenheid stimuleren, gezondheid en vitaliteit vergroten en de participatie vergroten en weer de wijk van hoop en perspectief worden.”

Impuls van 22 miljoen euro
De rijksbijdrage van 7,5 miljoen euro voor de Regiodeal heeft uiteindelijke een financiële impuls opgeleverd van ruim 22 miljoen euro voor een periode van vier jaar. De projecten lopen nog ongeveer 1.5 jaar.

Meer informatie?
Commissiebrief Regiodeal
Voortgangsrapportage Regiodeal