Regiodeal zorgt voor meer sociale verbinding

De Regiodeal stimuleert en faciliteert ontmoeting tussen bewoners van Zuidwest, en draagt zo bij aan het herstel van Zuidwest. Dat staat in de voortgangsrapportage van de Regiodeal die wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest) aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Ontmoeting en sociale verbinding zijn belangrijk voor het herstel van Zuidwest. Sinds de afschaffing van de coronaregels hebben de Regiodealpartners onderling meer contact, ze werken meer samen en zorgen voor meer contact tussen bewoners. Er is zichtbaar meer reuring in de wijken van Zuidwest. Hierdoor kunnen bewoners stappen zetten richting (meer) sociale contacten, (weer) meedoen in de maatschappij of het ontwikkelen van talenten. Kortom: weer perspectief krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan: kindertekenles in de Mengelmoestuin; ‘rap’les in buurtkamer De Luyk; aanschuiftafels van de Participatiekeuken op allerlei locaties in Zuidwest, waar vrijwilligers van verschillende andere Regiodealprojecten helpen; en ook het mobiele gezondheidsteam werkt vanuit diverse ontmoetingslocaties in de wijken.

Op naar een volgende Regiodeal
De rijksbijdrage van 7,5 miljoen euro voor de Regiodeal heeft uiteindelijke een financiële impuls opgeleverd van ruim 22 miljoen euro voor Zuidwest. De huidige Regiodeal loopt in 2023 af. Namens de Alliantieraad Zuidwest is deze maand een aanvraag voor een volgende Regiodeal Zuidwest bij het Rijk ingediend. Begin volgend jaar wordt bekend of die aanvraag wordt toegekend.

Het Oogstfeest op de Pachtersdreef

De meest recente voortgangsrapportage van de Regiodeal (t/m juni 2022) staat hier.