Rijksoverheid investeert in Den Haag Zuidwest!

 

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat vandaag werd gelanceerd door Hugo de Jonge betekent veel voor Den Haag Zuidwest. Met het programma wil het Rijk de komende 20 jaar investeren om iedereen die in Zuidwest woont een eerlijke kans te geven op een betere toekomst.

Met het programma kunnen inwoners, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, rijk en gemeenten samen woningen opknappen en verduurzamen, inzetten op veilige wijken door de aanpak van jeugdcriminaliteit, het verbeteren van de onderwijskwaliteit, versterken van scholen met leerachterstanden, inwoners begeleiden naar werk en de aanpak van armoede en schulden.

Wethouder Martijn Balster : ‘Dankzij de tomeloze inzet van velen blijft de aandacht voor Zuidwest groeien. Mooi! Want met deze extra investeringen kunnen we verder bouwen aan #zuidwestopznbest

 

Zuidwesters Ashana Pal, Kawkab Charara en Bianca Heijsteeg waren bij de lancering en werden op het podium geinterviewd door Ron Fresen. Foto’s: Hans Tak

 

Zie ook de website van het Rijk