Terugblik bewonersbijeenkomsten Structuurvisie 2040 Zuidwest

De afgelopen maanden is de gemeente tien keer in de wijken van Zuidwest geweest om met bewoners en ondernemers te praten over de Structuurvisie 2040 voor Den Haag Zuidwest. Voor elke wijk zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling is er nog een extra bijeenkomst gehouden.

De structuurvisie richt zich op de voorwaarden voor een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving in Zuidwest. Kortom, alles wat je om je heen ziet, ruikt, voelt en beleeft: de bebouwing, het verkeer, winkels en voorzieningen, de natuur, zoals het water, het groen en de parken. Zo’n toekomstvisie is nodig omdat daarmee ook bepaald kan worden hoeveel en op welke plekken de hoognodige extra woningen gebouwd kunnen worden.

Groene karakter van Zuidwest moet behouden blijven!

In de eerste ronde bijeenkomsten hebben bewoners onderwerpen genoemd die zij belangrijk vinden voor de toekomst van Zuidwest. Leefbaarheid, veiligheid, behoud van het groen en betere en betaalbare woningen zijn veel genoemd.

Vervolgens is in werksessies met bewoners dieper ingegaan op de onderwerpen die samen de structuurvisie vormen: de woningbouwopgave, mobiliteit, openbare ruimte & groen en voorzieningen. Bewoners hebben hierbij hun ideeën, wensen en voorkeuren aangegeven.

In de laatste ronde bijeenkomsten afgelopen november is teruggekoppeld hoe de inbreng van de bewoners wordt gebruikt bij het verder uitwerken van de structuurvisie. Zo is de wens om het groene karakter van Zuidwest te versterken een belangrijk uitgangspunt. Net als de voorkeur voor het aanbrengen van variatie in bouwstijlen. Een ander uitgangspunt is dat voorzieningen bij elkaar worden geplaatst en dat er goede looproutes naar deze plekken moeten komen. Zo wordt er meer gebruik van gemaakt en wordt Zuidwest levendiger.

Volgend jaar nieuwe ronde bijeenkomsten over conceptvisie

In 2022 wordt nog een ronde bijeenkomsten in Zuidwest gehouden. Dan wordt de conceptvisie gepresenteerd en kunt u een eventuele zienswijze indienen. Bent u geïnteresseerd in de verslagen van de bijeenkomsten over de Structuurvisie Den Haag Zuidwest? Stuur dan een e-mail naar structuurvisiezuidwest@denhaag.nl

Meer info:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/ontwikkelingen-in-de-stad/ontwikkelingen-den-haag-zuidwest/structuurvisie-den-haag-zuidwest.htm