40 miljoen euro voor Zuidwest dankzij impuls tweede Regiodeal van het rijk

Het Rijk stelt de komende 4 jaar €18 miljoen beschikbaar om de brede welvaart in Den Haag Zuidwest te verbeteren. De gemeente Den Haag en verschillende partners vullen met elkaar het bedrag aan tot €40 miljoen. Met deze tweede Regiodeal Zuidwest committeren de Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en een flink aantal partners zich langdurig om problemen in Zuidwest aan te pakken, zoals armoede, sociaal isolement en gebrek aan kansen. Er wordt vooral geïnvesteerd in sociale verbinding, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van het economisch klimaat.

ontmoeting in Den Haag Zuidwest
Ontmoeting in Zuidwest. Fotograaf: Jurriaan Brobbel.

Inzetten op ontmoeten en economie
Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest in Den Haag, ziet met de toekenning van het genoemde bedrag voldoende kansen om in ieder geval een groot deel van de hoge ambities voor Zuidwest te realiseren en de successen van de eerste Regiodeal verder uit te bouwen. “Dit is een erkenning voor onze bewoners, hun activiteiten en onze brede aanpak. Onze aanvraag is niet volledig toegekend en er is in de toekomst echt meer nodig, maar met dit bedrag kunnen we een behoorlijk deel van onze plannen waarmaken. We zetten in ieder geval in op ontmoetingsplekken. Ook investeren we in een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van het economisch klimaat, om zo te bouwen aan perspectief op bestaanszekerheid, met name voor de jeugd.”

Wat houdt de Regiodeal Zuidwest in?
Bij de Regiodeal Zuidwest werken het Rijk, de gemeente en diverse partners samen om de brede welvaart in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk te verbeteren. De financiële impuls van de Regiodeal moet ervoor zorgen dat de bewoners van deze wijken weer prettig kunnen wonen, werken en leven. De eerste Regiodeal Zuidwest werd in 2019 gesloten en loopt dit jaar af. Deze tweede Regiodeal loopt tot 2027.

Mengelmoestuin
MengelMoestuin. Foto: Groene Matties.

Sociale verbinding
De afgelopen 4 jaar zijn al verschillende activiteiten opgezet die de sociale verbinding tussen bewoners stimuleren, zoals de MengelMoestuin, waar buurtbewoners gezamenlijk een stadstuin onderhouden en de Participatiekeuken, waar bewoners samen kunnen koken en eten. Ook zijn er in Zuidwest diverse buurtkamers geopend, zoals Bij Betje, de Luyk en Vrederust. Daarnaast zijn er projecten gestart, waar mensen onder professionele begeleiding nieuwe vaardigheden leren en zich kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is wijkbedrijf Allekanten.

De Participatiekeuken. Foto: Twiet.

Nationaal Programma Zuidwest
Het uiteindelijke doel is om van Zuidwest weer een gebied te maken waar je prettig kan wonen, werken en leven. Dit vergt een lange adem. Duurzaam commitment en investeringen zijn nodig om in dit kwetsbare gebied problemen zoals armoede, werkeloosheid, gezondheidsproblemen en sociaal isolement te doorbreken. Daarom is het Nationaal Programma Zuidwest ontwikkeld: een integrale, langjarige aanpak om Zuidwest te verbeteren. De Regiodeal Zuidwest, maar ook plannen zoals Preventie met Gezag en de Structuurvisie, zijn daar onderdeel van.