Woningen, school, gezondheidscentrum en bedrijfsverzamelgebouw in Moerwijk forse stap dichterbij

21 januari 2022
Het stadsbestuur presenteert vandaag het projectdocument voor de uitvoering van locatie Twickelstraat-Zijpendalstraat in Moerwijk-Oost. Dit project bestaat niet alleen uit sociale woningbouw maar ook de nieuwbouw van een school, gezondheidscentrum en een bedrijfsverzamelgebouw. Met de uitvoering van de plannen brengt het stadsbestuur de duurzame groei en vitalisering van deze wijk een flinke stap dichterbij. Wethouder Martijn Balster (Wonen): “We bouwen op deze manier echt aan de toekomst van Moerwijk en dat draagt bij aan de noodzaak om in Zuidwest het tij te keren”.

Met de ontwikkeling van de nieuwbouwschool (voor bijzonder onderwijs), de 40 sociale huurwoningen (28 appartementen en 12 beneden-bovenwoningen), het gezondheidscentrum en het bedrijfsverzamelgebouw worden de voorzieningen in de wijk niet alleen verbeterd, dat geldt ook voor de openbare ruimte.. Een deel van het voormalige schoolplein wordt openbaar gebied met groen binnenterrein met nieuwe bomen. Aan de Twickelstraat blijft een deel van het huidige schoolgebouw behouden. Hierin komt het bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan lokale ondernemers en dat is goed voor de wijkeconomie. Vooruitlopend op het verbouwplan is tijdelijk gebruik voorzien.
Martijn Balster: “Ik ben heel erg blij dat we hier niet alleen uitstekende en betaalbare huizen kunnen realiseren, maar ook investeren in toegankelijke zorg en hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Moerwijkers hebben straks een laagdrempelige zorgvoorziening, naast de deur. Ontzettend belangrijk in een wijk, waar niet iedereen even gezond is. Zo investeren we in stenen en mensen.”

Uitvoering
Ontwikkelaar MZV is gestart met de ontwikkeling van het gezondheidscentrum aan de Zijpendalstraat en voor de sociale woningbouw in dit plan wordt Mooiland in samenwerking met Vestia de ontwikkelende corporatie. MUST Stedebouw ontwerpt het inrichtingsplan van de openbare ruimte.

Gezondheidscentrum
In het gezondheidscentrum vestigen zich 3 à 4 huisartsen van Moerwijk-Oost. Ook komen hierin o.a. een apotheek en een ruimte voor een fysiotherapiepraktijk. Daarnaast is in dit gezondheidscentrum een plek voor “Het huis van Gé”. Dit is een samenwerkingsverband van de huisartsen van Moerwijk-Oost met bewoners en vrijwilligers in Moerwijk. Doel van het Huis van Gé is om een mix te bieden van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Financiering
De realisatie van project Twickelstraat en Zijpendalstraat wordt gedekt uit de reserve Extra Impuls betaalbare woningen (€265.000) en reserve Grondbedrijf (€379.000). Het MVA deel van het schoolgebouw (€673.000) wordt gedekt uit exploitatie programma 11 (€250.000), Regiodeal (€250.000, RIS305635) en Groei-met-Groei (€173.000).

Planning
De sloop van de school vindt momenteel plaats en aansluitend wordt de locatie bouwrijp gemaakt. De bouw van de nieuwe Blokpoelschool start in april. Voor de woningen en het gezondheidscentrum is de start van de bouw voorzien medio 2023 , oplevering wordt verwacht in 2024. https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/724689re