Zuidwest krijgt €3 miljoen per jaar om (jeugd)criminaliteit te voorkomen

Zuidwest krijgt vier jaar lang 3 miljoen euro per jaar voor ‘Preventie met Gezag’, een integrale aanpak om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de criminaliteit belanden of hier verder in afglijden.

De gemeente Den Haag, politie, Openbaar Ministerie, rechtbank, lokale en regionale ketenpartners hebben nauw samengewerkt om dit geld aan te vragen bij het Rijk. Zij hebben een scherp beeld van de meest urgente problematiek in Den Haag Zuidwest op het gebied van vooral jonge aanwas in de criminaliteit.

In kwetsbare delen van Nederland, zoals Den Haag Zuidwest, heeft het snelle geld grote aantrekkingskracht op jongeren. Daarom is het bieden van perspectief voor de jeugd in Zuidwest enorm belangrijk, en werken partners zoals jeugdwerk en scholen ook mee aan ‘Preventie met Gezag’.

Lees in de Brede Aanpak wat er nog meer wordt gedaan om de bewoners van Zuidwest perspectief te bieden.

Integrale handhavingsactie

De veiligheid in Zuidwest staat hoog op de agenda bij het stadsbestuur en politie. Zo vond op 7 december weer een grote integrale handhavingsactie (IHA) plaats in Zuidwest. Bij dit soort acties werken zo’n 12 partnerorganisaties, zoals politie, douane, HTM, de Rijksbelastingdienst, Stedin, en de brandweer samen om de problemen in het gebied aan te pakken.

Politie en Handhaving tijdens de IHA in Den Haag Zuidwest