Vreedzame wijk

Kinderen leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

‘Stop, hou op, rustig worden, bedenk een oplossing, maak het goed’

Dilliet en Emir uit groep 3 staan met handpoppen Aap en Tijger te zwaaien. In koor roepen ze: ‘Stop, hou op, rustig worden, bedenk een oplossing, maak het goed!’

Dit is één van de manieren waarop kinderen van jongs af aan leren conflicten op te lossen en open met elkaar om te gaan. De handpoppen Aap en Tijger helpen daarbij. In de hogere groepen krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid. Ze krijgen bijvoorbeeld de opdracht om op het schoolplein elkaar aan te spreken op onvriendelijk gedrag. Maurice Keane is directeur van de Erasmusschool. Hij past het principe van de Vreedzame Wijken toe op zijn school. ‘Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, en ik leer er zelf ook veel van.’

 ‘Iedereen wil toch fijn samenleven?’

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Inmiddels werkt een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei manieren om te communiceren aangeboden. Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap. Al deze kennis kunnen ze later in het grote mensenleven goed gebruiken. Want iedereen wil toch fijn samenleven?

Partners Zuidwest

Vreedzame wijk

Vreedzame Wijk is een methode om een veilig en positief opvoedingsklimaat te creëren. Naar de website

Nog meer meedoen

‘Ik wil aan de slag, maar waar moet ik beginnen?’