Verbond van Zuidwest

Maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers aan het werk in het ‘Verbond van Zuidwest’.

Verbond van Zuidwest

In Moerwijk leef je gemiddeld zeven jaar korter dan in een andere wijk. Een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede en het inkomen ligt gemiddeld 8000 euro lager dan in andere wijken in Den Haag. “Zuidwest heeft dringend aandacht, zorg en geld nodig, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag”, aldus wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn). Daarom is gisteren de intentieverklaring ‘het Verbond van Zuidwest’ getekend door meer dan honderd partijen, waaronder de gemeente, bewoners, ondernemers, professionele partijen en het Rijk.

Zonder lange termijn commitment is de échte verandering die Zuidwest nodig heeft niet te realiseren. Door de ondertekening van dit verbond beloven de partners de komende 20 jaar samen werk te maken van een vernieuwd Zuidwest. Ook kregen de eerste vijf bewoners een Zuidwest-speldje uitgereikt van burgemeester Jan van Zanen, als blijk van waardering voor het werk dat zij voor de buurt verzetten.

 

Aanpak

Centraal in de aanpak staan talloze betrokken bewoners en vrijwilligers die zich inzetten voor de ander en voor de buurt. Het ‘Verbond van Zuidwest’ is een volgende stap die volgt op de recente oproep die burgemeester Van Zanen samen met veertien andere burgemeesters deed aan de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet om de kloof met rest van de stad te dichten. Naast extra geld vraagt dat manifest om meer experimenteerruimte met regelgeving en een meerjarige aanpak middels een nationaal programma Zuidwest.

 

Inzet voor de lange termijn

De bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen dat de inwoners van Zuidwest over twintig jaar net zo goed wonen als elders in de stad. Dat de werkloosheid is gedaald en het gemiddelde inkomen en onderwijskansen van de kinderen zijn gestegen tot op het niveau van de rest van Den Haag. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de gezondheidspositie, de veiligheid van bewoners en de mate waarin zij deelnemen aan de wijk en de samenleving. Wethouder Balster: “Met de ondertekening van het ‘Verbond van Zuidwest’ spreken alle partners uit elkaar niet los te laten tot Zuidwest er bovenop is”.

 

Zuidwest-speldje voor bijzondere bewoners

Wiktoria, Saba, Rico, Malika en Denise zijn de eerste bewoners die een Zuidwest-speldje ontvingen van burgemeester Van Zanen. Zij staan centraal in het project ‘Ontmoet Zuidwest’ waarmee zij een uniek inkijkje in hun leven geven en vertellen hoe ze bijdragen aan de buurt. Zo richtte Wiktoria op haar tiende Kidsclub op Dreef op, waar ze er samen met anderen voor zorgt dat er iedere woensdag iets leuks te doen is, zoals schilderen en acrobatiek. Buurtbewoner Rico toverde de ontmoetingsplek aan het Heeswijkplein om in een gezellige buurtkamer. Het project, waarbij er letterlijk een kijkje achter de voordeur wordt gegeven, is vanaf nu tijdens openingsuren te zien in Bibliotheek Bouwlust.

 

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen: “De kracht van bewoners in Zuidwest en de inzet die zij leveren voor anderen is indrukwekkend. Bewoners zoals Wiktoria, Denise, Saba, Malika en Rico maken Den Haag een beetje mooier. Ze zijn van onschatbare waarde voor de stad en voor Zuidwest”.

 

De komende tijd gaat de gemeente aan meer bewoners, vrijwilligers en andere mensen die zich inzetten voor de buurt een speldje uitreiken. Voordragen kan via zuidwest@denhaag.nl.

Documenten

In april 2022 is het concept Programmaplan Brede Aanpak Den Haag Zuidwest opgeleverd. Bekijk het hier: 220242 Programmaplan Brede Aanpak Zuidwest DEF