Buurtpreventieteams Moerwijk klaar voor de start

Maar liefst vier buurtpreventieteams gaan in Moerwijk aan de slag om de buurt veiliger te maken. Zo’n 50 vrijwilligers zetten zich hier de komende tijd voor in. Om de aftrap te vieren ondertekenden de vrijwilligers en vertegenwoordigers van woningcorporaties, welzijnspartners en politie op woensdag 3 februari een convenant. In het convenant zijn afspraken opgenomen hoe zij samenwerken aan een leefbare en veilige wijk. Burgemeester Van Zanen was bij de ondertekening aanwezig en sprak zijn waardering uit voor het enthousiasme uit de wijk.

De teams komen uit verschillende delen van Moerwijk zoals Kloosterburen, de Jan Luykenlaan en het Heeswijkplein.

De buurtinterventieteams bestaan uit gemotiveerde mannen en vrouwen uit Moerwijk van alle leeftijden die de wijk goed kennen of willen leren kennen. Het is de bedoeling dat zij op meerdere momenten in de week door de wijk patrouilleren. Tijdens hun rondes door de wijk geven ze bijvoorbeeld verdachte situaties door aan de politie of gemeente.

Woon je in Moerwijk en wil je je ook aansluiten bij een buurtpreventieteam? Of wil je er een opzetten? Informeer bij het stadsdeelkantoor via escamp@denhaag.nl hoe je dat kunt doen.