Partnerraad

Den Haag Zuidwest heeft een onafhankelijke Partnerraad van betrokken mensen die wonen en/of werken in Zuidwest en een breed netwerk in de wijken hebben. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over Zuidwest aan het college van burgemeester en wethouders. Zo worden bewoners gehoord en telt hun inbreng mee bij belangrijke besluiten over hun buurt.

De stem van bewoners

De komende 20 jaar gaat er veel veranderen in Den Haag Zuidwest. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de overheid en andere partners werken samen hard om van Zuidwest (weer) een goede plek te maken om te leven. Bij het maken en uitvoeren van de plannen is de stem en inbreng van bewoners van Zuidwest essentieel, het draait immers om hen! Zij kennen Zuidwest het beste en weten wat er goed is voor de wijken en de mensen die er wonen. Om ervoor te zorgen dat bewoners worden gehoord en hun inbreng meetelt is de Partnerraad Zuidwest opgericht.
De Partnerraad is op 6 oktober 2022 feestelijk geïnstalleerd. Foto: Martijn Beekman

Allerlei onderwerpen

De Partnerraad adviseert over allerlei onderwerpen die in Zuidwest spelen: wonen en leefomgeving, onderwijs, gezondheid en vitaliteit, werk en economie, veiligheid en leefbaarheid, en sociale samenhang en participatie. De Partnerraad is onafhankelijk en geeft advies als het stadsbestuur daarom vraagt, maar kan ook op eigen initiatief advies geven.

Leden van de Partnerraad

De Partnerraad Zuidwest bestaat momenteel uit 13 betrokken mensen die wonen en/of werken in Zuidwest. Samen hebben de leden een breed netwerk en gevarieerde achterban in de verschillende wijken van Zuidwest. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie personen: een voorzitter, Rachid el Menhali, een plaatsvervangend voorzitter, Najat Lachhab, en een penningmeester Edu van Deursen. De andere leden zijn: Ashana Pal, Charles Crown, Heleen Joziasse, Jan Boer, Kristin de Winter, Marcel Carlier, Mohamed Boutasmit, Sara Mangroe, Peter Verstappen, Rachid Amaouch. Lees hier een interview met Rachid.
Het dagelijks bestuur en secretaris (vlnr): Edu van Deursen, Rachid el Menhali, Shareen Joemmanbaks-Goelamnabie (inmiddels oud-lid) en Najat Lachhab. Foto: Martijn Beekman

Van klankbord naar adviesorgaan

De Partnerraad is tijdens de uitvoering van Regiodeal Zuidwest in 2019 opgericht. De raad was een belangrijke klankbordgroep voor de Regiodealprojecten en het programmabureau van de Regiodeal. Maar ook andere ontwikkelingen, plannen en projecten hebben grote impact op bewoners, ondernemers en wijkorganisaties in Zuidwest. Daarom heeft de Partnerraad zich inmiddels ontwikkeld tot een breder adviesplatform voor vraagstukken die in Zuidwest spelen. Op 6 oktober 2022 is de Partnerraad feestelijk benoemd en geïnstalleerd door het college. Het collegebesluit en reglement van de Partnerraad staan op de website van de gemeente.

Contact

Contact opnemen met de Partnerraad kan door een van de leden te benaderen of te mailen naar info@partnerraad.nl.