Den Haag en het rijk investeren opnieuw 4 miljoen in Zuidwest

Den Haag gaat opnieuw ruim 4 miljoen investeren in Den Haag Zuidwest. Het derde deel van de Regiodeal – gelden van rijk en gemeente met het doel de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk in sociaaleconomisch opzicht te versterken – gaat zich met name richten op kansen voor jongeren en het stimuleren van de wijkeconomie.

Een van de inmiddels succesvolle voorbeelden van ondernemerschap in en voor de wijk is Made in Moerwijk, waar wethouder Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) vanmiddag een bezoek aan bracht. “In deze lijn gaan we door. We gaan onder meer werken aan meer maakindustrie en meer werkgelegenheid in de zorg in Zuidwest, door talenten en nieuwe werkgevers aan elkaar te koppelen. Bovendien gaan we jongeren beter begeleiden naar stageplaatsen en banen, via een jongeren uitzendbureau. Samen met de eerdere gesteunde projecten is er nu een breed scala aan projecten dat financieel ondersteund is: van jong tot oud, van klein tot groot, en van onderwijs tot retail. Bij alle projecten is sprake (geweest) van minimaal 50 procent cofinanciering. “

Voortzetting van eerdere projecten
Naast het financieel ondersteunen van nieuwe projecten, wordt ook een aantal projecten die eerder ondersteund zijn, verlengd. De reden hiervoor is dat ze veelbelovend zijn, maar vanwege de coronacrisis nog niet alle beoogde resultaten hebben kunnen bereiken.

Wethouder Balster: “De afgelopen jaren hebben we in totaal 35 projecten kunnen steunen, waarvan een deel op termijn zelfstandig door zal kunnen gaan en een deel vast onderdeel van het gemeentelijk beleid gaat worden. Ik ben trots op alle initiatieven in de wijk, die niet tot stand hadden kunnen komen zonder de vele betrokken bewoners in de wijken”. Voor meer informatie, zie zuidwestopznbest.nl.

Het Verbond van Zuidwest
Wethouder Balster: “Zuidwest heeft dringend aandacht, zorg en geld nodig, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag. Het ondersteunen van projecten vanuit de Regiodeal (incidentele middelen) is wat Den Haag betreft een begin, de opmaat naar een Nationaal Programma Zuidwest”.

Eerder deze maand werd ‘Het Verbond van Zuidwest’ getekend door meer dan honderd partijen, waaronder de gemeente, bewoners, ondernemers, professionele partijen en het rijk. Wethouder Balster: “Zonder lange termijn commitment is de échte verandering die Zuidwest nodig heeft niet te realiseren. Door de ondertekening van dit verbond beloven wij als partners de komende twintig jaar samen werk te maken van een vernieuwd Zuidwest. We zijn een beweging gestart, een toekomst van hoop en perspectief”.

Zie voor meer informatie: denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/684789

Fotografie: Valerie Kuypers