Reageer op de Structuurvisie Zuidwest 2040

Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Den Haag Zuidwest in de toekomst een fijne plek is om te wonen, te leven en te werken? Hiervoor heeft de gemeente een visie geschreven met de naam Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 8 juli 2022 op de visie reageren.

Wat is een structuurvisie?

Dat is een ruimtelijke visie, die gaat over de gebouwde omgeving. Denk aan woningen en voorzieningen zoals winkels, scholen en buurthuizen. Maar het gaat ook over de buitenruimte zoals bijvoorbeeld het groen, de straten, het water, parken, sportvelden en nog veel meer.

In de structuurvisie is vastgelegd wat de wensen zijn voor de verbetering van de gebouwde omgeving van Den Haag Zuidwest voor de komende 20 jaar. Alle (bouw)plannen voor Den Haag Zuidwest moeten hier een bijdrage aan leveren. De gemeente gebruikt de structuurvisie om keuzes te maken. Ook helpt de visie de gemeente om afspraken te maken met andere partijen, zoals woningcorporaties, gebiedsontwikkelaars en bewoners.

Bouwplannen in Zuidwest

Er gebeurt al heel veel in Den Haag Zuidwest. Zo wordt er gewerkt aan verbeterplannen voor de buurten Dreven, Gaarden en Zichten; aan een gebiedsagenda voor de Uithof en voor Morgenstond en aan nog veel meer plannen. De structuurvisie moet zorgen voor samenhang en verbinding tussen al die plannen.

Foto: Valerie Kuypers

College geeft structuurvisie vrij voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de structuurvisie vrijgegeven voor inspraak en ter inzage gelegd. Dit betekent dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de visie tot en met vrijdag 8 juli 2022 kunnen inzien, én kunnen reageren op de visie door het indienen van een zienswijze.

Tentoonstelling
Tot vrijdag 8 juli  is er ook een tentoonstelling over de Structuurvisie in de bibliotheek in het Stadskantoor aan de Leyweg 811.
Openingstijden:
maandag 13.00 – 18.00 uur
dinsdag 10.00 – 20.00 uur
woensdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Op de woensdagen is er van 14.00 uur – 17.00 uur een medewerker van de gemeente aanwezig om vragen over de Structuurvisie te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/zuidwest.