JINC

Leerlingen goed voorbereiden op het werkende leven, daar helpt JINC bij.

De computer is niet alleen voor spelletjes

In Zuidwest is er voor basis- en middelbare scholen les in ‘Digitale Vaardigheden’ en ‘Bliksemstage ICT en Techniek’.

 ‘Ieder kind heeft talent’

Digitale Vaardigheden

Kinderen leren spelenderwijs met computers problemen oplossen. De lessen gaan over computertaal, algoritmes en automatisering. De lessen worden deels gegeven door de docent en deels door professionals uit het bedrijfsleven. Zo raken de kinderen enthousiast over programmeren en het ontdekken van algoritmes.

Bliksemstage

Tijdens een Bliksemstage komen jongeren in contact met het bedrijfsleven en krijgen daardoor een beter beeld van wat er allemaal mogelijk is. Bliksemstages helpen ze bij het kiezen van een beroep waardoor ze bewuster voor een passende opleiding kiezen.

Partners Zuidwest

Jinc

JINC ontwikkelt projecten om leerlingen van de basis- en middelbare school zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Naar de website

Nog meer meedoen

‘Ik wil aan de slag, maar waar moet ik beginnen?’

Zo krijgt iedereen zin om te sporten